Samospráva
     Starosta a poslanci
     Komisie
     Uznesenia, zápisnice
     Všeob. záv. nariadenia
     Financie obce
     Rozvojové plány
 
    Starosta a poslanci
 
Starosta
Savkuliak Jozef
Telefón: 033 6448 104
Mobil: 0917 281 431 – služobný
Mobil: 0905 235 882 - súkromný
E-mail : starosta@budmerice.sk , savkuliak@gmail.com
Číslo domu : 527
Zástupca starostu
Nižňan Jozef, Ing.
Predseda Komisie výstavby a životného prostredia
E-mail : niznan@reming.sk
Mobil: 0903 738 123
Poslanci obecného zastupiteľstva
Botťánek Roman
Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu
Mobil : 0903/214 031
E-mail : bottanek.roman@gmail.com
Číslo domu : 839
Haviarová Petra, Mgr.
Telefón : 6448 171
Mobil : 0907 749 359
E-mail : petrahaviarova@gmail.com
Číslo domu : 41
Hlavatá Mária, Mgr.
Členka sociálnej komisie
Telefón : 6448 246
Mobil : 0907 639 744
E-mail : m.hlavata@zoznam.sk
Číslo domu : 387
Charbulová Zdenka, Mgr.
Predsedníčka Sociálnej komisie
Telefón : 033/6448 588
Mobil : 0908/856 371
E-mail : zelca@centrum.sk
Číslo domu : 523
Molnár Jaroslav, MVDr.
Člen Finančnej komisie
Člen Komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností
Telefón : 6448 129
Mobil : 0908/434 609
E-mail : jaroslav.molnar@slovanet.sk
Číslo domu : 307
Nižňan Jozef, Ing.
Telefón : 6448 224
Mobil : 0903 738 123
E-mail : : niznan@reming.sk.
Číslo domu : 355
Oscitý Marián
Predseda Komisie kultúry a športu
Mobil : 0908/580 866
E-mail : oscitymarian@gmail.com
Číslo domu : 796
Somorovský Dušan, Bc.
Predseda Komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností
Telefón : 033/6448 147
Mobil : 0948/555 121
E-mail : dusansomo@centrum.sk
Číslo domu : 146
Tomašovič Dušan, Ing.
Predseda Finančnej komisie
Mobil : 0905/542 472
E-mail : civosamot@gmail.com
Číslo domu : 324