Kultúra
     Obecná knižnica
     Budmerická izbička
     Budmerické zvesti
     Fotogaléria
     Budmerický kaštieľ
     Kostol a kaplnka
     Školiace stredisko
 
    Obecná knižnica
 
Obecná knižnica

Obecná knižnica je umiestnená v Kultúrnom dome v Budmericiach.
Knihovníčka Mária Rybecká

Otváracie hodiny
Streda 18:00 - 20:00
Sobota 18:00 - 20:00

Knižný fond obsahuje 5 400 zväzkov beletrie, detskej literatúry a náučných kníh rôznych žánrov. Knihy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.