Civilná ochrana informuje
     Civilná ochrana informuje
 
    Civilná ochrana informuje
CO-mimoriad.pdf
 
 
Ak sa Vám súbory .pdf zle zobrazujú (pre ich veľkosť) , uložte si ich najskôr na pevný disk a potom otvorte.