Samospráva
     Starosta a poslanci
     Komisie
     Uznesenia, zápisnice
     Všeob. záv. nariadenia
     Financie obce
     Rozvojové plány
 
    Uznesenia, zápisnice
Zapisnica zo 7. zasadnutia OZ.pdf
 
Uznesenie 6. zasadnutia OZ.pdf
 
2014 - 23 Zapisnica z 23. zasadnutia OZ.pdf
 
2014 - 23 Uznesenie z 23. zasadnutia OZ.pdf
 
2014 - 22 Zapisnica z 22. zasadnutia OZ.pdf
 
2014 - 22 Uznesenie z 22. zasadnutia OZ.pdf
 
2014 - 21 Z_pisnica z 21. zasadnutia OZ.doc
 
2014 - 21 Uznesenie z 21. zasadnutia OZ.doc
 
2013 - 20 Z_pisnica z 20. zasadnutia OZ.doc
 
2013 - 20 Uznesenie z 20. zasadnutia OZ.doc
 
2013 - 19 Zapisnica z 19. zasadnutia OZ.doc
 
2013 - 19 Uznesenie z 19. zasadnutia OZ.doc
 
2013 - 18 Zapisnica z 18. zasadnutia OZ.doc
 
2013 - 18 Uznesenie z 18. zasadnutia OZ.doc
 
2013 - 17 Zapisnica zo 17. zasadnutia OZ.doc
 
2013 - 17 Uznesenie zo 17 zasadnutia OZ.doc
 
2013 - 16 Zapisnica z 16. zasadnutia OZ.doc
 
2013 - 16 Uznesenie z 16. zasadnutia OZ.doc
 
2013 - 15 Zapisnica z 15 zasadnutia OZ.doc
 
2013 - 15 Uznesenie z 15. zasadnutia OZ.doc
 
2012-14 Zapisnica z 14. zasadnutia OZ.doc.doc
 
2012-14 Uznesenie z 14. zasadnutia OZ.doc.doc
 
2012-13 Zapisnica z 13. zasadnutia OZ.doc
 
2012-13 Uznesenie z 13. zasadnutia OZ.doc
 
2012-12 Zapisnica z 12. zasadnutia OZ.doc
 
2012-12 UZNESENIE z l2. zasadanutia OZ.doc
 
2012-11 ZAPISNICA c._11.docx
 
2012-11 Uznesenie c. 11.doc
 
2012-10 Zapisnica c. 10. zo zas.OZ.doc
 
2012-10 UZNESENIE c.10 OZ.doc
 
2012-09 Zapisnica z 9. zasadania OZ.pdf
 
2012-09 Uznesenie z 9. zasadania OZ.pdf
 
2012-08 Z_pisnica z 8. zasadania OZ.pdf
 
2012-08 UZNESENIE z 8. zasadania OZ.pdf
 
2012-07 Zapisnica c.7 zo zas. OZ.doc
 
2012-07 UZNESENIE OZ c. 7 2011.pdf
 
2012-06 Zapisnica c. 6.zo zas.OZ.doc
 
2012-06 Uznesenie c. 6.doc
 
2012-05Uznesenie 5. zasadnutia OZ.doc
 
2012-05 Zapisnica z 5. zas.OZ.doc
 
2011_04 Zapisnica 4.zas.pdf
 
2011_04 Uznesenie 4. zasadnutia OZ.pdf
 
2011_03 Zapisnica z 3. zasadnutia OZ.pdf
 
2011_03 Uznesenie c.3 2011.pdf
 
2011_02 Zapisnica z 2. zasadnutia OZ.doc
 
2011_02 Uznesenie z 2. zasadnutia OZ.pdf
 
2011_01_Zapisnica z 1ustanovujuceho zasadnutia OZ.doc
 
2011 01 Uznesenie z 1. ustanovuj_ceho zasadnutia OZ.doc