Príloha : Navrh_pl_nu_KC_2014-2.pdfPríloha : Oznamenie_o_prevode_majetku_obce_-_Ing._Eva_Savkuliakova_a_Jozef_Savkuliak,_Budmerice_527.pdf

Príloha : Zaverecny_ucet_Obce_Budmerice_za_r._2013.pdfPríloha : Ponukove_konanie_na_odpredaj_prebytoc._majetku_MK_SR.pdfPríloha : Oznamenie_o_vyhlaseni_verejnej_obchodnej_sutaze_na_prenajom_casti_nehnutelnosti_-_penzion_UNISTAV.pdfPríloha : V_sledky_hlasovania_vo_volebnom_okrsku_c._2_vo_volbach_do_Europskeho_parlamentu_24.5.2014.pdfPríloha : V_sledky_hlasovania_vo_volebnom_okrsku_c._1_vo_volbach_do_Europskeho_parlamentu_24.5.2014.pdf

Príloha : Oznamenie_zameru_na_cinnost_-_Zoologicka_zahrada_pod_Cervenym_Kamenom.pdfPríloha : Budmericke_zvesti_1-2014.pdfPríloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Jan_Bugan,_Budmerice_c._71.pdfPríloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Jozef_Savkuliak_a_Ing._Eva_Savkuliakova,_Budmerice_527.pdfPríloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Peter_Bako.pdfPríloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Ing._Marian_Haluska_a_RNDr._Sona_Haluskova,_Nam._Hraniciarov_13Príloha : Oznamenie_o_zamere_prenajatia_majetku_obce_-_Potocna_Iveta.pdfPríloha : Oznamenie_o_zamere_prenajatia_majetku_obce_-_Sumsky_Peter_(1).pdfPríloha : Oznamenie_o_zamere_prenajatia_majetku_obce_-_Brezovsky_Jozef.pdfPríloha : Informacia_-_vo_by_do_Europskeho_parlamentu.pdfPríloha : Oznamenie_o_zamere_prenajatia_majetku_obce_-_Sustakova_Viera.pdfPríloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Jan_Lehnert_a_Mgr._Ingrid_Lehnertova.pdfPríloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Ing._Jan_Petrikovic_a_Ing._Lucia_Petrikovicova.pdfPríloha : Chranme_si_nase_lesy_a_prirodne_prostredie.doc

Príloha : Potvrdenie_o_udeleni_priklepu.pdfPríloha : Vo_by_do_Eur_pskeho_parlamentu_SK.docxPríloha : Zverejnenie_vyrubu-zacatie_konania.xlsxPríloha : Upozornenie_na_v_skyt_inv_znych_druhov_rastl_n.docPríloha : Oznamenie_o_strategickom_dokumente_Uzemny_plan_Obce_Casta,_zmeny_a_doplnky_2_2013.pdfPríloha : Zapisnica_z_20._zasadnutia_OZ.docPríloha : Uznesenie_z_20._zasadnutia_OZ.docPríloha : Oznam_statistickeho_uradu.pdfPríloha : Rozhodnutie_na_zmenu_intergrov._povolenia_-_Skladka_odpadov_Budmerice.pdfPríloha : Pozvanka_na_21._zasadnutie_OZ.pdfPríloha : N_vrh_pl_nu_K__2014-1_(3).pdfPríloha : Vyvoz_plastov_a_TKO_v_r._2014.docPríloha : BZ2-3-2013web(1)_(2).pdfPríloha : Uznesenie_z_20._zasadnutia_OZ.docPríloha : Z_PISNICA_Z_20._ZASADNUTIA_OZ.docPríloha : Rozpocet_na_rok_2014_-_vydavky.pdfPríloha : Rozpocet_na_r._2014_-_prijmy.pdfPríloha : VZN_c._2_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.docxPríloha : VZN_c._1_2014_o_miestnej_dani_z_nehnutelnosti_(1).docxPríloha : Cestovne_poriadky_pre_obdobie_platnosti_2013-2014.pdfPríloha : Zverejnenie_vyrubu_-_zacatie_konania.xlsPríloha : rozpoc2aa_frx.pdfPríloha : rozpoc2bau_frx_2.pdfPríloha : navrh_rozp.2014-2015-2016.xlsxPríloha : Budmerice_Navrh_Textova_cast.pdf

Príloha : 1.jpgPríloha : 2.jpgPríloha : 3.jpgPríloha : 4.jpgPríloha : 5.1.jpgPríloha : 5.2.jpgPríloha : 6.jpgPríloha : 7.jpgPríloha : OZNAM_Regionalnej_veterinarnej_a_potravinovej_spravy_v_Senci.pdfPríloha : Zaverecny_ucet_Obce_Budmerice_2012.doc
Clickez pour voir les détails

Príloha : KT_NALI_Budmerice,_Postup_na_M-SR.doc
Clickez pour voir les détails

Príloha : Ucast_poslancov_na_zasadnuti_OZ.xlsxPríloha : VZN_c._12_dot_cia_na_prev_dzku_z_rozpoctu_OK.docPríloha : Novodobo....pdfPríloha : VZN_o__t_tnej_spr_ve_v__kolstve_B.docPríloha : VZN_o__t_tnej_spr_ve_v__kolstve_I..docPríloha : Rozpo_et_obce_na_r._2013.xls

Príloha : 20130102_112317.pdfPríloha : 20121206_112916.pdfPríloha : 20121001_101444.pdfPríloha : Urbanisticka_studia-BV-navrh.pdfPríloha : 20120723_134207.pdfPríloha : 20120718_144946.pdf

Príloha : 20120710_161611.pdfPríloha : KARATE_KLUB_textPríloha : Znecistov._povrch._a_podz._vod-upozornenie.pdfPríloha : 20120411_154713.pdf

Príloha : detske_centrum.pdfPríloha : Slovak_Lines_-_vysvetlivky_k_spojom.pdfPríloha : odpady--MR.pdf

Príloha : Prev.poriadok_det.ihriska.pdf