Aktuality
     Aktuality
     Aktuality z kultúry
     Aktuality zo športu
     Detské centrum
 
    Aktuality
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA OBDOBIE 2. POLROKA 2014

Príloha : Navrh_pl_nu_KC_2014-2.pdf


OZNÁMENIE O PREVODE MAJETKU OBCE - Jozef Savkuliak a Ing. Eva Savkuliaková, Budmerice č. 527

Príloha : Oznamenie_o_prevode_majetku_obce_-_Ing._Eva_Savkuliakova_a_Jozef_Savkuliak,_Budmerice_527.pdf


Požiar na skládke odpadu v Budmericiach
Vo štvrtok 12.6.2014 okolo 20.00 hod. vznikol v našej obci v lokalite Biely vŕšok požiar na skládke nebezpečného odpadu, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Istrochem Reality, a.s. Na mieste zasahovali profesionálne hasičské jednotky z Pezinka, Senca a Bratislavy. Pri hasení požiaru pomáhali aj DHZ z Budmeríc, Modry, Častej, Doľan a hasiči zo Závodného hasičského útvaru Istrochem Reality, a.s. Hasiči požiar pred jedenástou hodinou v noci lokalizovali a pokračovali v likvidácii lokálnych ohnísk. V noci sa im podarilo požiar uhasiť a približne 15 minút pred druhou hodinou hasiči z miesta odišli. Na miesto požiaru bolo privolané aj Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany z Nitry, ktoré vykonávalo merania ovzdušia. Zvýšené hodnoty v ovzduší sa nenamerali. Pri požiari sa nikto nezranil.


NOVÉ! Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ.
Uznesenia a zápisnice


NOVÉ! Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ.
Uznesenia a zápisnice


ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BUDMERICE ZA ROK 2013

Príloha : Zaverecny_ucet_Obce_Budmerice_za_r._2013.pdf


OZNAM
Spoločný stavebný úrad so sídlom v Budmericiach oznamuje, že v dňoch od 11.06.2014 - 13.06.2014 bude úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


OZNÁMENIE BVS, a.s.
BVS, a.s., oznamuje občanom, že dňa 10.06.2014 v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod. bude odstávka vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnej sieti. Z tohto dôvodu upozorňujeme občanov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené mobilnou cisternou, alebo výtokovým stojanom.


Pozvánka na divadelné predstavenia
Budmerickí divadelníci Vás pozývajú v nedeľu 22.6.2014 do Kultúrneho domu v Budmericiach na MINI DIVADLO FESTÍK, na ktorom uvidíte o 18.00 hod. derniéru divadelnej komédie "U nás taká obyčaj....) v prevedení Budmerického divadla a o 18.30 hod. sa Vám predstaví divadelný súbor MoKraĎ s komédiou "Zástavka". Vstupné je dobrovoľné.


OZNAM
Detská lekárka MUDr. Blažena Moravčíková oznamuje, že v dňoch od 9. - 13. júna nebude ordinovať. Zastupuje ju detská ambulancia v Častej.


VÝSTAVA POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ
Poľovnícke združenie TOPOĽ Budmerice Vás srdečne pozýva na Výstavu poľovníckych trofejí, ktorá sa bude konať v nedeľu 15.6.2014 od 10-tej hodiny na Barine v Budmericiach. Na výstave môžete vidieť rôzne zaujímavé exponáty, preparovanú zver a rôzne s poľovníctvom súvisiace predmety. Pripravený je pre Vás bohatý program a chutné poľovnícke špeciality. Taktiež budete mať možnosť zakúpiť si v hodnote 1,70 € tombolový lístok, ktorý bude zaradený do tomboly, v ktorej je hlavná cena srnec v koži. Vstupné je dobrovoľné.


DAROVANIE KRVI
OZ Budmeričania deťom v spolupráci s Obcou Budmerice Vás pozýva na 22. darovanie krvi, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12.6.2014 v Kultúrnom dome v Budmericiach od 8.00 hod. do 10.30 hod. Pred odberom sa odporúčajú ľahké raňajky bez mliečnych a mastných výrobkovMinisterstvo kultúry SR vyhlasuje opakované osobitné ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku štátu: - stavba : dom so súp. č. 1155 - pozemky: parc. č. 2708/8 a parc. č. 2708/24
Príloha : Ponukove_konanie_na_odpredaj_prebytoc._majetku_MK_SR.pdf


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Obec Budmerice, týmto verejne oznamuje, že má záujem prenajať formou obchodnej verejnej súťaže svoj majetok - časť nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti SR na liste vlastníctva č. 1222, ktorý je vedený Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor, v okrese Pezinok, v obci Budmerice, katastrálne územie Budmerice ako stavba, súp. č. 2, penzión UNISTAV, postavený na parcele č.1157/20.
Príloha : Oznamenie_o_vyhlaseni_verejnej_obchodnej_sutaze_na_prenajom_casti_nehnutelnosti_-_penzion_UNISTAV.pdf


Výsledky hlasovania v Obci Budmerice v okrsku č. 2 vo voľbách do Európskeho parlamentu - 24.5.2014

Príloha : V_sledky_hlasovania_vo_volebnom_okrsku_c._2_vo_volbach_do_Europskeho_parlamentu_24.5.2014.pdf


Výsledky hlasovania v Obci Budmerice v okrsku č. 1 vo voľbách do Európskeho parlamentu - 24.5.2014

Príloha : V_sledky_hlasovania_vo_volebnom_okrsku_c._1_vo_volbach_do_Europskeho_parlamentu_24.5.2014.pdf


Dotazník na prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Vážení občania, v priebehu nasledujúcich dní vám bude do poštových schránok doručený dotazník na prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o strategický dokument rozvoja našej obce v nasledujúcich rokoch 2014-2020. Touto cestou sa na vás obraciame s prosbou o spoluprácu a vyplnenie uvedeného dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor o kvalite života v obci a námety na jej ďalší rozvoj. Vyplnený dotazník je potrebné odovzdať na obecnom úrade do označenej zbernej schránky najneskôr do 21.5.2014. Dotazník je možné vyplniť aj elektronicky, online verzia dotazníka je dostupná po kliknutí SEM .


OZNÁMENIE ZÁMERU NA ČINNOSŤ - "ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA POD ČERVENÝM KAMEŇOM"

Príloha : Oznamenie_zameru_na_cinnost_-_Zoologicka_zahrada_pod_Cervenym_Kamenom.pdf


BUDMERICKÉ ZVESTI č. 1/2014

Príloha : Budmericke_zvesti_1-2014.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Bugán Ján, Budmerice č. 71

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Jan_Bugan,_Budmerice_c._71.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Jozef Savkuliak a Ing. Eva Savkuliaková, Budmerice č. 527

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Jozef_Savkuliak_a_Ing._Eva_Savkuliakova,_Budmerice_527.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Bako Peter, Budmerice č. 67

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Peter_Bako.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Ing. Marian Haluska a RNDr. Soňa Halusková, Nám. Hraničiarov 13, 851 03 Bratislava

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Ing._Marian_Haluska_a_RNDr._Sona_Haluskova,_Nam._Hraniciarov_13


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Potočná Iveta, Budmerice č. 748

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prenajatia_majetku_obce_-_Potocna_Iveta.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Šumský Peter, Budmerice č. 747

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prenajatia_majetku_obce_-_Sumsky_Peter_(1).pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Nájomca: Brezovský Jozef, Budmerice č.748

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prenajatia_majetku_obce_-_Brezovsky_Jozef.pdf


INFORMÁCIA O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Príloha : Informacia_-_vo_by_do_Europskeho_parlamentu.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENAJATIA MAJETKU OBCE - Nájomca: Viera Šustáková, Súkennícka č. 5, Modra

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prenajatia_majetku_obce_-_Sustakova_Viera.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Kupujúci: Ján Lehnert a Mgr. Ingrid Lehnertová, Budmerice č. 482

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Jan_Lehnert_a_Mgr._Ingrid_Lehnertova.pdf


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU MAJETKU OBCE - Kupujúci: Ing. Ján Petrikovič a Ing. Lucia Petrikovičová, Budmerice č. 234

Príloha : Oznamenie_o_zamere_prevodu_majetku_obce_-_Ing._Jan_Petrikovic_a_Ing._Lucia_Petrikovicova.pdf


Chráňme si naše lesy a prírodné prostredie!

Príloha : Chranme_si_nase_lesy_a_prirodne_prostredie.doc


OZNAM
Vážení občania, Najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy. Upozorňujeme občanov aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť. Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.


NOVÉ! Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ.
Uznesenia a zápisnice


NOVÉ! Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ.
Uznesenia a zápisnice


POTVRDENIE O UDELENÍ PRÍKLEPU OBCI BUDMERICE - DRAŽBA MAJETKU ZARADENÉHO DO ODDELENEJ PODSTATY ÚPADCU UNISTAV, s.r.o. V KONKURZE

Príloha : Potvrdenie_o_udeleni_priklepu.pdf


VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha : Vo_by_do_Eur_pskeho_parlamentu_SK.docx


Zverejnenie výrubu - začatie konania

Príloha : Zverejnenie_vyrubu-zacatie_konania.xlsx


UPOZORNENIE pre vlastníkov, správcov alebo užívateľov pozemkov v katastrálnom území Obce Budmerice na povinnosť odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku.

Príloha : Upozornenie_na_v_skyt_inv_znych_druhov_rastl_n.doc


OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE "Územný plán obce Častá, zmeny a doplnky č. 2/2013"

Príloha : Oznamenie_o_strategickom_dokumente_Uzemny_plan_Obce_Casta,_zmeny_a_doplnky_2_2013.pdf


ZÁPISNICA Z 20. ZASADNUTIA OZ

Príloha : Zapisnica_z_20._zasadnutia_OZ.doc


UZNESENIE Z 20. ZASADNUTIA OZ

Príloha : Uznesenie_z_20._zasadnutia_OZ.doc


OZNÁMENIE ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR O VYKONÁVANÍ VÝBEROVÉHO ZISŤOVANIA PRACOVNÝCH SÍL

Príloha : Oznam_statistickeho_uradu.pdf


ROZHODNUTIE NA ZMENU INTEGROVANÉHO POVOLENIE - "SKLÁDKA ODPADOV BUDMERICE"

Príloha : Rozhodnutie_na_zmenu_intergrov._povolenia_-_Skladka_odpadov_Budmerice.pdf


POZVÁNKA NA 21. ZASADNUTIE OZ

Príloha : Pozvanka_na_21._zasadnutie_OZ.pdf


NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI na 1. polrok 2014

Príloha : N_vrh_pl_nu_K__2014-1_(3).pdf


VÝVOZ PLASTOV A TKO V ROKU 2014

Príloha : Vyvoz_plastov_a_TKO_v_r._2014.doc


BUDMERICKÉ ZVESTI - vianočné číslo

Príloha : BZ2-3-2013web(1)_(2).pdf


UZNESENIE Z 20. ZASADNUTIA OZ

Príloha : Uznesenie_z_20._zasadnutia_OZ.doc


ZÁPISNICA Z 20. ZASADNUTIA OZ

Príloha : Z_PISNICA_Z_20._ZASADNUTIA_OZ.doc


ROZPOČET NA ROK 2014 - VÝDAVKY

Príloha : Rozpocet_na_rok_2014_-_vydavky.pdf


ROZPOČET NA ROK 2014 - PRÍJMY

Príloha : Rozpocet_na_r._2014_-_prijmy.pdf


VZN č. 2 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príloha : VZN_c._2_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.docx


VZN č. 1 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Príloha : VZN_c._1_2014_o_miestnej_dani_z_nehnutelnosti_(1).docx


Cestovné poriadky prímestských liniek prechádzajúcich cez Obec Budmerice pre obdobie platnosti 2013/2014 platné od 15.12.2013.

Príloha : Cestovne_poriadky_pre_obdobie_platnosti_2013-2014.pdf


VÝRUB DREVÍN - ZVEREJNENIE ZAČATIA KONANIA

Príloha : Zverejnenie_vyrubu_-_zacatie_konania.xls


NÁVRH BEŽNÉHO ROZPOČTU OBCE BUDMERICE NA ROKY 2014-2016

Príloha : rozpoc2aa_frx.pdf


NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE BUDMERICE NA ROKY 2014-2016

Príloha : rozpoc2bau_frx_2.pdf


NÁVRH ROZPOČTU ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MŠ BUDMERICE NA ROKY 2014-2016

Príloha : navrh_rozp.2014-2015-2016.xlsx


NÁVRH - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BUDMERICE - TEXTOVÁ ČASŤ

Príloha : Budmerice_Navrh_Textova_cast.pdf


NÁVRH - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BUDMERICE - VÝKRESY


VÝKRES č. 1 - Výkres širších vzťahov

Príloha : 1.jpg


VÝKRES č. 2 - Výkres komplexného návrhu priestorového usporiadania funkčného využitia územia

Príloha : 2.jpg


VÝKRES č. 3 - Výkres komplexného návrhu priestorového usporiadania funkčného využitia územia - záväzná časť riešenia a VP stavby

Príloha : 3.jpg


VÝKRES č. 4 - Výkres verejného dopravného vybavenia

Príloha : 4.jpg


VÝKRES č. 5.1 - Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia vodného hospodárstva

Príloha : 5.1.jpg


VÝKRES č. 5.2 - Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia energetiky a telekomunikácií

Príloha : 5.2.jpg


VÝKRES č. 6 - Výkres ochrany prírody a krajiny

Príloha : 6.jpg


VÝKRES č. 7 - Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

Príloha : 7.jpg


NOVÉ! Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ.
Uznesenia a zápisnice


NOVÉ! Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ.
Uznesenia a zápisnice


OZNAM Regionálnej a veterinárnej a potravinovej správy v Senci
Podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti je povinnosť nahlasovania ošípaných zapíjaných pre súkromnú domácu spotrebu a odber vzoriek na monitorovanie pôvodcu zoozóny Trichinella.
Príloha : OZNAM_Regionalnej_veterinarnej_a_potravinovej_spravy_v_Senci.pdf


ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BUDMERICE ZA ROK 2012

Príloha : Zaverecny_ucet_Obce_Budmerice_2012.doc


ATLETICKÉ ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV


Kliknutim zväčšíte obrazok
KARATISTI POSTÚPILI NA MAJSTROVSTVÁ SR

Príloha : KT_NALI_Budmerice,_Postup_na_M-SR.doc


VÍŤAZI Z BUDMERÍC
V okresnom kole súťaže MLADÝ ZÁCHRANÁR zvíťazilo B-družstvo zo Základnej školy s MŠ v Budmericiach


Kliknutim zväčšíte obrazok
PREHĽAD účastí poslancov na zasadnutiach OZ

Príloha : Ucast_poslancov_na_zasadnuti_OZ.xlsx


VZN č. 12/2013 o výške dotácie na prevádzku MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ...

Príloha : VZN_c._12_dot_cia_na_prev_dzku_z_rozpoctu_OK.doc


ÚSPEŠNÉ ŠTUDENTKY
Študentky Gymnázia Ľ. Štúra v Modre Dominika Sedliaková a Terézia Homzová z Budmeríc boli členkami kolektívu, ktorý získal 1. miesto v súťaži "Novodobo so Shakespearom" Gratulujeme!
Príloha : Novodobo....pdf


VZN o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na rok 2013

Príloha : VZN_o__t_tnej_spr_ve_v__kolstve_B.doc


VZN o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na rok 2013

Príloha : VZN_o__t_tnej_spr_ve_v__kolstve_I..doc


ROZPOČET OBCE BUDMERICE NA r. 2013-2015

Príloha : Rozpo_et_obce_na_r._2013.xls


ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN OBECNEJ KNIŽNICE
Obecná knižnica v Budmericiach oznamuje svojim čitateľom zmenu otváracích hodín a to: Pondelok: od 18.00 hod. - do 20.00 hod. Štvrtok: od 18.00 hod. - do 20.00 hod. Zároveň upozorňuje čitateľov, ktorí majú vypožičané knižné publikácie dlhšie ako 3 mesiace, aby ich vrátili čo najskôr, inak knižnica pristúpi k vyberaniu sankcií.


SLOVAK LINES - informácia

Príloha : 20130102_112317.pdf


OCENENIE LUCII SEDLIAKOVEJ

Príloha : 20121206_112916.pdf


HLÁSENIA MIESTNEHO ROZHLASU

Príloha : 20121001_101444.pdf


URBANISTICKÁ ŠTÚDIA BIELY VŔŠOK
Pri rehliadaní grafických listov doporučujeme zväčšenie
Príloha : Urbanisticka_studia-BV-navrh.pdf


BUDMERIČANIA NA STENE SLÁVY

Príloha : 20120723_134207.pdf


DENNÝ STACIONÁR

Príloha : 20120718_144946.pdf


ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA
Separáciu odpadov rozširujeme o zber obnoseného šatstva, obuvi,hračiek. Zabalené ich prineste do zberného dvora odpadov v objekte čistiarne odpadových vôd a vložte do špeciálneho kontajnera, ktorý je tam pristavený. Zbavte sa nepotrebných vecí, ktoré môžu pomôcť iným ľuďom. Ďakujeme.


ZBER OPOTREBOVANÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA
Pokračujeme v rozširovaní ekologickej likvidácie odpadov. Za Vašu spoluprácu pri ochrane prírody a zdravia nás všetkých ďakujeme.
Príloha : 20120710_161611.pdf


NÁŠ KARATE KLUB

Príloha : KARATE_KLUB_text


UPOZORNENIE Obvod. úradu ŽP v Pezinku

Príloha : Znecistov._povrch._a_podz._vod-upozornenie.pdf


KONCEPT ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU BSK

Príloha : 20120411_154713.pdf


Polícia Modra-zmena telef. čísiel
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku oznamuje,že Obvodné oddelenie PZ v Modre má nový telefonický kontakt: 096152 3905; 096152 3606


POZVÁNKA DO DETSKÉHO CENTRA

Príloha : detske_centrum.pdf


SLOVAK LINES - vysvetlivky k cestovným poriadkom

Príloha : Slovak_Lines_-_vysvetlivky_k_spojom.pdf


SEPARUJTE ODPAD

Príloha : odpady--MR.pdf


FOTOREPORTÁŽE
Povodeň 7. júna 2011, Šermiarsky deň 11. júna 2011 na stránke KULTÚRA, podstránke FOTOGALÉRIA


PARKOVANIE ÁUT - VÝZVA
Obecný úrad Budmerice dôrazne žiada majiteľov osobných áut aby neparkovali svoje vozidlá na krajniciach miestnych komunikácií a chodníkoch. Ohrozujú nielen bezpečnosť pohybu chodcov, ale prekážajú pri zimnej údržbe ciest a chodníkov. Dopúšťajú sa priestupku podľa všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2009 o miestnej dane za užívania verejného priestranstva a preto je nutné takto odstavené vozidlá okamžite preparkovať. Záber verejného priestranstva je zakázaný všade tam, kde obec nedala súhlas a porušovanie týchto pravidiel bude postihnuté zvýšenou sadzbou dane v sume 3,32 € za 1 m2 a deň.


ZUBNÁ AMBULANCIA BUDMERICE- aktualizácia ordin. hodín
Zubný lekár MUDr. Stanislav Ďuriš ordinuje v každý pondelok od 12:00 do l8:00 hodiny, v utorok, stredu, štvrtok a v piatok od 10:00 do 16:00 hodiny. Kontakt na tel. č. 0905 331 032.


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VEREJNÉHO DETSKÉHO IHRISKA

Príloha : Prev.poriadok_det.ihriska.pdf


NELEGÁLNY VÝVOZ ODPADOV
V našom katastri množia sa divoké skládky odpadov a ich likvidácia neúmerne zaťažuje rozpočet obce. Preto starosta obce žiada občanov o dodržiavanie zákonných noriem pri nakladaní s odpadmi.Pri väčšom množstve komunálneho a stavebného odpadu k odvozu na skládku do Dubovej je potrebné objednať veľkoobjemové kontajnery v prevádzke autodopravy. Za nedovolené umiestňovanie odpadu zistená osoba bude pokutovaná s povinnosťou odstrániť nelegálnu skládku v celom rozsahu.


HROBOVÉ MIESTA - oznam
Z dôvodu uzatvárania nájomných zmlúv na hrobové miesta v našom cintoríne žiadame nájomcov hrobových miest o predloženie nasledujúcich údajov: -meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu platcu hrobového miesta; meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia zomrelých


Zo života obce Budmerice
To je názov novej publikácie nášho rodáka MUDr. Tibora Urbánka s pohľadmi do histórie Budmeríc. Jej obsah približuje minulosť školy, Potravného družstva i život a diela významných budmerických rodákov. Môže byť vhodnou pomôckou k hlbšiemu poznaniu dejín obce aj pre študentov. Knižku si môžete zakúpiť počas úradných hodín na Obecnom úrade v cene 2,40 €.Podnikáte alebo vykonávate činnosť o ktorej by sa mali dozvedieť aj ostatní občania? Pripravujete kultúrno - spoločenské podujatie, súťaže ? Nič jednoduchšie – pošlite stručný popis činnosti, prípadne aj s fotografiami a kontaktmi na Vás na e-mailové adresy našej obecnej web stránky: podatelna@budmerice.sk ; kontrolor@budmerice.sk Prostredníctvom internetu zviditeľníte seba i našu obec s preukázaním, že v nej žijú naozaj mnohí šikovní ľudia.